Algemene voorwaarden

Als u zich opgeeft voor een behandeling of cursus bij Praktijk Energiek gelden de volgende algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Praktijk Energiek en een client/cursist, betreffende behandelingen & cursussen.

De overeenkomst tussen Praktijk Energiek en client /cursist komt tot stand door,

door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier, waarna de aanmelding door praktijk Energiek bevestigd wordt per email,
door een schriftelijke bevestiging van Praktijk Energiek aan de cursist na een telefonische/mondelinge aanmelding.
De client/cursist kan de cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Praktijk Energiek
Praktijk Energiek kan de cursus zonder opgaaf van reden annuleren. cursist krijgt dan het reeds betaalde bedrag terug gestort.
Het is voor deelnemers verplicht om bijzonderheden over lichamelijke en/of geestelijke gezondheid te vermelden bij aanmelding. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Praktijk Energiek kan besluiten om een Client niet toe te laten, wanneer er een medische redenen is waardoor het risico van deelname naar het oordeel van Praktijk Energiek te groot is. zoals : psychisch heden/verleden, epilepsie , pacemaker , onder invloed van drugs /alcohol. .

Hierbij is het melden van deze punten eigen verantwoordelijkheid , bij het verzwijgen van deze genoemde medische aandoeningen kan Praktijk Energiek niet aansprakelijk worden gesteld

Het betreden van Praktijk Energiek is volledig voor eigen risico , dus niet aansprakelijk voor jou of je eigendommen

Behandeling en coaching van praktijk Energiek zijn nooit ter vervanging van de reguliere Geneeskunde Praktijk Energiek geeft dan ook geen enkel medisch advies, en is niet aansprakelijk voor eventuele medische complicaties Alle informatie die vrijkomt bewust of onbewust word vertrouwelijk behandelt

annuleren van een cursus >2 weken voor de aanvangsdatum van de cursus, dient het volledige bedrag (cursuskosten) te worden voldaan 2 tot 4 weken voor de aanvangsdatum van de cursus dient 50% van de volledige cursuskosten te worden voldaan In het geval van annulering meer dan 4 weken voor de aanvang van de cursus gelden er annuleringskosten. In veel gevallen zal dit berekend worden met de 100 euro aanbetaling die bij aanmelding is voldaan. Een aanbetaling is dan ook niet restitueerbaar.

Bij verhindering mag een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De aangemelde cursist moet deze vervanger vooraf schriftelijk aanmelden en voorwaarde is dat Praktijk Energiek hiermee akkoord gaat

Annuleren van een afspraak, > 24 uur voor aanvang van de afspraak is het annuleren van een behandeling/couching kosteloos binnen 24 uur of niet komen op de afspraak voor behandeling/coaching word het volledige bedrag in rekening gebracht. Je krijgt hiervan een factuur en deze dien je binnen 14 dagen te betalen.

Betaling
Een betaling dient de dag van de afspraak contant te worden voldaan, er is geen pin aanwezig

Wie kan ik behandelen ?

In principe kan ik ieder mens en dier behandelen van elke leeftijd. Baby’s, kinderen, volwassenen, (huis)dieren.
De behandelingen zijn pijnloos, veilig en met de kleding aan. Bekijk de tarieven

Energetische behandelingen zijn geen vervanging van de reguliere geneeskunde.